Search page

Søket fant 3 resultat in 0.053 sekundar.

Søkeresultat

  1. Raconter sa journée

    Kompetansemål

    1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

    2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner – vocabulaire

    3) Bruke grunnleggende språklige strukturer – structure / les verbes

    4) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

    turid.knutson@t-fk.no - 27.10.2015 - 18:27

  2. À table

    Kompetansemål

    1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

    2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

    3) Bruke grunnleggende språklige strukturer

    4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

    5) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

    turid.knutson@t-fk.no - 25.10.2015 - 15:46

  3. Franske lyttetekster til eksamen?

    Bonjour!
    Leter du etter gode lyttetekster til eksamen, skriver Fremmedspråksenteret og deler denne lenka:

    http://ielanguages.com/frenchlistening.html 

    På siden finner du lyttetekster med tekst på forskjellige tema, på forskjellige nivå og til fri benyttelse. Hva med å prøve ut noen av disse før muntlig eksamen?

    ielanguages.com er laget av Jenifer Wagner. Lisens: CC by-nc-sa.

    Nina Bell Rui Aadna - 10.05.2015 - 14:37