Search page

The search found 1 result in 0.051 seconds.

Søkeresultat

  1. Fra vann til land. Tilpasninger som har vært viktige i utviklingen fra liv i vann til liv på land.

    Designe en vitenskapelig poster

    • Fag: Biologi 1
    • Emne: Evolusjon av tilpasninger

    Elevene skal få trening i å lage en vitenskapelig poster, tilsvarende det de vil kunne møte på universitet/høyskole. Samtidig får de trening i å finne sammenhenger mellom de ulike temaene fra undervisningen. Og de må kunne trekke ut relevant informasjon fra de ulike delene av pensum og sette det i en sammenheng for å forklare utviklingen fra liv i vann til liv på land.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 30.10.2016 - 09:06