Search page

Søket fant 6 resultat in 0.052 sekundar.

Søkeresultat

  1. Instruction in the workshop

    This is an assignment where the student instructs his vocational and English teacher how the process control assembly works, what it does and how to operate it.

    Presentation for English teacher, regarding a process control system for level control.

    Læringsmål:

    • å kunna uttrykkja seg på engelsk om tekniske fag
    • å utvikla ordforrådet
    • å bruka riktige faguttrykk
    • å gje forståeleg informasjon og rettleiing til folk frå andre fagområde

    Kjetil Grønås - 01.09.2014 - 19:54

  2. Basic introduction to HSE

    This is a short introduction about what the term HSE means, and how to plan your work according to safety regulations.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 13:18

  3. Grunnleggjande teori om PLS - Omron

    Gjennomgang av dei mest vanlege funksjonane i PLS-programmering og korleis ein lagar dei med funksjonsblokker (FBD) og i ladderdiagram.

    Oppbygging av minnet til PLSen og gjennomgang av adresseområde i ein Omron PLS.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:57

  4. Sveising

    Denne teksten oppsummerer det aller mest nødvendige teorigrunnlaget innan sveising med dekka elektrode.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:44

  5. Retningsventilar for hydraulikk

    Presentasjon som viser symbol og forklarer funksjonen til ulike reguleringsventilar med styringar.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:39

  6. Presentasjon teknisk teikning

    Dei viktigaste teiknereglane og metodane for teknisk teikning.

    Dette gjev eit utgangspunkt for å kunna teikna enkle teikningar og skisser, og lesa teikningar.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:29