Search page

Søket fant 2 resultat in 0.055 sekundar.

Søkeresultat

  1. IMDG-koden

    Her er en beskrivelse av hva IMDG- koden, Elevene på Maritime fag skal lære seg de ulike fareklassene, hvordan de bruker IMDG koden volum 1 og 2 samt supplementet. 

    Mål for elevene:

    De skal kunne forklare hva forkortelsen IMDG står for.

    De skal kunne forklare hensikten med IMDG-koden.

    De skal kunne forklare hvor mange farlig last klasser vi har.

    De skal kunne igjenkjenne og kunne de 9 farlig last klassene.

    De skal kunne igjenkjenne et UN-nummer og vite at noe om hvilken informasjon som vi kan finne ut ifra det.

    kjetilaarsteinsen@hotmail.com - 28.01.2018 - 11:21

  2. Skipsstabilitet oppgaver for ca 20-30 skoletimer

    Her blir du kjent med begreper innenfor skips stabilitet, lærer deg å utføre utregninger i skips stabilitet og krav som stilles til skips stabiliteten.

    Mål for elevene:

    De skal vite hva KM, GM og KG er og hvor K,G og M er plassert iforhold til hverandre.

    De skal vite hva et vektdeplasement er (Δ), volumdeplasement (∇).

    De skal kunne finne ny KG etter lasting.

    De skal kunne forklare hvordan G forandrer seg når et skip laster og hvilke tiltak en kan gjøre for å forbedre GM.

     

    kjetilaarsteinsen@hotmail.com - 19.01.2018 - 18:56