Oppgaver i kostands- og nytteverdi

Beskriving: 

IKT-service vg2

Fagområde: Virksomhetsstøtte.

Tre oppgaver i Kost-nytte analyser

- starter med en enkel oppgave for å øve på tankegangen

- deretter en like enkel oppgave som er IKT relatert

- siste oppgave er en gruppeoppgave som ermer omfattende og inkluderer kostnadsberegning

Enjoy!

Kort introduksjon av lærer, to enkle oppgaver og et gruppearbeid med en mer omfattende oppgave som skal presenteres på slutten av dagen.