HMS datablad / Sikkerhetsdatablad

Beskriving: 

Elever skal kunne lese, hente ut informasjon og bruke HMS datablader. I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke databladet for produktet Snowclean Micro 115 for å øve på dette.

Du skal bare innom verkstedet og avlevere noe verktøy. Du har på deg arbeidstøy, vernesko og briller. På verkstedet er du ”uheldig” og snubler over ei kanne med Snowclean Micro 115. Du får Snowclean på huden, arbeidstøyet, og kjemikaliet renner også utover gulvet. Bruk sikkerhetsdatabladet til å finne de riktige tiltakene! Hva gjør du? Begrunn hvorfor?