Retorisk analyse med eksempler. Negre, sopere, krøplinger og idioter, kommentar i Aftenposten.

Beskriving: 

Analyse av kommentar om unyansert bruk av ord med en appell som overrasker.

Teksten tar utgangspunkt i Vi Menns påskenummer som i en petit omtalte Jesus som "neger". Mange har reagert på språkbruken, deriblant Antirasistisk senter, mend redaktøren for bladet er overrasket over reaksjonene og mener det er helt ufarlig bruk av ord.

Teksten kan brukes på flere nivåer og det kan gjøres en rein argumentasjonsanalyse av den, men også klassediskusjon på alle trinn. Teksten er også ypperlig til trening på retorisk analyse vg3 innen sammensatte tekster.

Skriftlig eller muntlig kan arbeidet med kommentaren for eksempel lyde slik som dette:


1. Foreta en retorisk analyse av teksten. (En grei ressurs kan være denne: http://ndla.no/nb/node/67757)

2. Ord blir virkelighet - tema til diskusjon. Diskuter kommentaren "Negre, sopere, krøplinger og idioter". Kan ord skape virkelighet? Drøft.

Skriftlig vurdering ut fra kompetansemålene i faget, for eksempel: Kompetansemål: bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere

Klassediskusjon muntlige ferdigheter i faget