Analyse av nyheter

Beskriving: 

Analyseoppgave om nyheter. I denne oppgaven skal elevene analysere nyhetsbildet nasjonalt eller globalt. Gjennomført i MIK 1.

Ressursar