Kulturbegrep - definisjonsøvelse

Beskriving: 

Repetere viktige kommunikasjonsbegreper fra KK1.

Opprette en gloseliste for bruk i KK3. Begrepene under skal forklares med minst 2 eksempel. Elevene må kunne bruke nett og lærebok under øvelsen, f.eks. utdraget fra Øivind Dahl "Møter mellom mennesker" som er vedlagt. Se undervisningsvideo og bruk annen teori (lærebok/NDLA) og forklar begrepene under med eksempler.

Tverrkulturell (kommunikasjon)

Interkulturell (kommunikasjon)

Intrakulturell (kommunikasjon)

Kulturrelativisme

Kulturkollisjon

Kulturrevolusjon(en)

Kulturmøte

Utvidet kulturbegrep

Kulturfilter

Subkultur

Ukultur

Finkultur

Kulturløs

Flerkulturell

Multikulturell

Kulturell kapital

Normativt kulturbegrep

Deskriptivt kulturbegrep

Dynamisk kulturbegrep

Dette arbeidet kan ta cirka en uke. Øvelsen er ment som en repetisjonsøvelse i KK3. Ved behov, kan læreren legge inn en ekstra repetisjonsdag før elevene settes til å arbeide med gloselisten og deretter samordner/publiserer den.

Elevene lager en gloseliste på blogg som de oppdaterer gjennom skoleåret. Blogg-adressene kommuniseres til læreren, som kan vurdere arbeidet underveis. De kan også lages på papir, selvsagt, da må elevene oppgi kilder. KK-klassen kan også lage en felles kk-blogg som læreren administrerer. Min erfaring er at det da blir litt mer arbeid på læreren, og elevene får ikke samme eieforhold til arbeidet.