Verbal og non-verbal kommunikasjon, KK3

Beskriving: 

Oppgaver knyttet til kommunikativ og grammatisk kompetanse - PowerPoint med teori, URL-eksempler, praktiske øvelser i word

Hersketeknikker og retorikk: Hvordan er språk med på å røpe oss? Tenk f.eks. på ABBs opptreden under rettsaken, politikere og non-verbal kommunikasjon, eller ta utgangspunkt i situasjonen i klasserommet.

Begrep: Jeg/vi, patos/logos, manipulering, hersketeknikker Berit Ås

Kjønn og språk: I prinsippet kan slike teknikker brukes overfor alle undertrykte grupper. Berit Ås mener imidlertid at de blir brukt i spesielle kombinasjoner og situasjoner overfor kvinner, på grunn av mannssamfunnets definisjon av kvinner som objekt eller eiendom.

Non-verbal språkbruk:

  • Emblemer
  • Illustratorer
  • 3. regulatorer
  • Emosjonssymptomer
  • Berørere


Non-verbale tegn:

miner, smil og latter, øynene, håndbevegelser (gester) kropssbevegelser, kroppsstilling (positur), kroppskontakt og hilseskikker.

Velge et område å konstrere seg om, skrive refleksjonsnotat med teoretisk forankring.