Retorisk analyse med muntlig fremføring, KK2-3, norsk vg2 vg3

Beskriving: 

Undervisningsopplegg

1. Teaser om retorikk, vi hører Are Kalvø om Redd Barna. Diskuter filmsnutten med utgangspunkt i begrepene etos, patos og logos. Klassediskusjon, oppsummering.

2. PowerPoint om retorikkens kommunikasjonsmodell, eller annen gjennomgang. Formål: å illustrere innholdet i den retoriske femkanten og de første og viktige begrepene i retorikken. Samtale og forelesning.

 

Øvelse i gruppe: Finn en egen tale du ønsker å analysere og bruk begreper fra retorikken til å analysere denne skriftlig og muntlig. Til bruk i arbeidet kan du bruke nettsiden til Panorama Gyldendal eller annet. Læreren veileder og følger opp underveis.

MUNTLIG PRESENTASJON 10-15 minutter

Elevpresentasjon av nyhetssaker og retoriske virkemidler

Velg to aktuelle nyhetssaker eller en nyhetssak fra flere kanaler fra norsk eller internasjonal presse det siste halvåret og lag en presentasjon på 10/15 minutter der du analyserer retoriske virkemidler i lys av den retoriske femkanten. Sammen med presentasjonen skal du levere et refleksjonsnotat over arbeidet du har utført og hvilke teorier du har lagt til grunn for besvarelsen. Arbeidet kan være i gruppe.

Først teaser, så fagsamtale med teori, deretter video, øvelse (r) og til slutt skal elevene kunne sette i gang med å jobbe med å finne nyhetssaker og så lage en presentasjon. Min erfaring er at det behøves ekstra ressurser til enkelte for å veiede dem i å finne nyhetssaker. Det kan være lurt å ha forberedt en eller to nyheter de kan ta i bruk. Siste del bruker jeg mer eller mindre som utgangspunkt for eksamensoppgave også.

Vurdering av arbeid i timen.

Muntlig presentasjon som vurderes ut fra kompetansemål i faget og er forankret teoretisk.

Skriftlig refleksjonsnotat omkring arbeidet og teori som vurderes sammen med den muntlige presentasjonen. Denne må inneholde kilder.