Mestre passé composé, samt å beskrive opplevelser på fransk. Vises ikke fullt på iPhone

Beskriving: 

En oppgave som tester elevenes kunnskap om "passé composé" og evne til å beskrive opplevelser på fransk.

Det forventes at gjeldende grammatikk er gjennomgått (se under læringsaktiviteter). I tillegg kan man i forkant av øvelsen eventuelt lese litt om Mandela for eksempel på Le Monde sine sider, blant annet om den franske presidentens uttalelser i forbindelse med Mandelas død.


Øvelse:
Oversett fra norsk til fransk, vær særlig oppmerksom på bruken av fortid, preposisjoner og plassering av adjektiv. Du kan bruke lærebok, notater, ordbok og den digitale ordboka iFinger, men ikke internett.

Torsdag kveld, den 5. desember 2013, varslet Sør-Afrikas president Jacob Zuma på teve at frigjøringshelten og den tidligere presidenten Nelson Mandela er død. Han ble 95 år gammel. Mandela er særlig kjent for sin kamp mot apartheid. Han satt i fangenskap/var fange i 27 år. Nelson Mandela ble den første svarte presidenten i Sør-Afrika i 1994. En god mann og visjonær har gått bort. Han ga verden håp, den blir aldri den samme. Den franske presidenten Francois Hollande sier om Nelson Mandela at han har vært «en eksepsjonell motstandsmann og en flott erobrer».

2. Écrivez en francais

Basez sur la photo du lien au dessous écrivez un texte où vous exprimez vos réflexions et émotions. Ecrivez en français.

  1. Først bør man gjennomgå/repetere regler for passé composé og imparfait. Man bør også repetere enkel artikkelbruk, preposisjoner foran land og tall, samt omskriving av sammensatte ord på fransk.
  2. Oversette teksten om Mandela, ca 1-1,5 klassetime
  3. Vurdere sin egen læring på bakgrunn av oversettelsen, ca 1/5 side, ca 0,5 klassetime
  4. Gjøre oppmerksom på kompetansemål til skriveoppgave om bildet, under "Kommunikasjon"
  5. Langsvarsoppgave, skrive tekst om bilde. Bruke adjektiv, prepopisjoner og setningsbindere til å beskrive bildet.

Redegjør kort på norsk for 3 tilfeller av bruk av verb i fortid, hvorfor valgte du nettopp den tiden? Skriv deretter kort en vurdering av hvordan du mestret å oversette teksten, hva som du synes gikk bra og hva du synes var utfordrende.

Lærebok i faget, ordbok, notater, pc med digital ordbok