Bright sparks

Beskriving: 

Tekstlesing/tekstforståelse i engelsk. Teksten "Bright sparks" er en artikkel fra magasinet "racecar engineering" som er relativt godt beskrevet både teknisk og engelsk.

Undervisningsopplegget passer for en økt på fire undervisningstimer. Teksten gir en god innføring i tennpluggens konstruksjon og virkemåte(programfag), samt utvidelse av ordforråd i engelsk.

Individuell lesing, tekstgjenkjenning, oversetting, identifisering av tekstfraser, spørsmål til tekst, forståelse av materialvalg av hensyn til vekt og plass.

"Show and tell" enkeltelever eller parvis, diskusjon i klassen

Klasserom, elektronisk tavle