Eksamensoppgaver muntlig engelsk studieforberedende

Beskriving: 

FORSLAG TIL OPPGAVER ETTER ENDRING 2014

Alle oppgavene under har tatt utgangspunkt i årets skriftlige eksamensoppgave for studieforberedende vg1, yrkesfaglig vg2, 2014. Oppgaven finnes på udir.no. Eksamensinnstruks for 2014 finner du her. Det finnes lokale variasjoner.

Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev fordelt slik:

1. Presentasjon av tema eller problemstilling, maks 10 minutter

2. Fagsamtale med utgangspunkt i presentasjonen, 20 minutter

OPPGAVE 1, ENGELSK

Based on the statistics dropout high school explain the result in one of the columns in light of American history and/or society from your English course.

OPPGAVE 2, TEMA ENGELSK VG1

In what way are people masters of their own lives?

People's lives are influenced or even determined by their environments – time, place, work, family, history and culture. Most of us would like to think we are going our own way, but are we really?

Based on the texts you have studied on your English course, figure out to what extent can we influence society around us? Are the choices we make really our own? Use examples and excerpts from your textbook, news stories, films, literature and other material you have studied in your education program. You may also find new suitable material.


OPPGAVE 3, TEMA ENGELSK VG1

Pick some of the influential people you have studied in your English course and comment upon how they have changed our world, transformed technology and affected the way humans relate to one another. Explain your choice.

48 timer før: Melding om fag

24 timer før: Forberedelsedel, tema eller problemstilling


Forberedelse:

Eleven skal forberede en presentasjon og få veiledning i arbeidet. Forberedelsen skal hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og kompetansemålene i læreplanen.

Eleven skal vise kompetanse innenfor en så stor del av kompetansemålene i faget som mulig. Kompetansemålene finner du her. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurderer. Skriftlig feil og formuleringer i presentasjonen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Elevene skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig, uten at letes etter kompetanse eleven ikke har.

Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen (papir, usb-penn). Disse omfattes ikke av vurderingen.