EBOLA

Beskriving: 

Les om ebolaviruset på wikipedia.no http://no.wikipedia.org/wiki/Ebola_(virus)

1) Hva heter sykdommen som er forårsaket av ebolaviruset?

2) Når ble viruset første gang påvist?

3) Hvor mange er i alt døde av viruset?

4) Hvilke land er det fleste smittede og døde?

5) Hvorfor har vi ikke sånne store utbrudd i Norge?

6) Lag en kort Power Point eller noe annet om smitte og ebola. Den skal inneholde råd til de som oppholder seg ved personer som er smitta.

7) Hva vil det si at et virus muterer?