PID Regulator / Simulator

Beskriving: 

PID Regulator.

Enkel liten PID simulator.

Innholder

PID.exe
Program som kan kjøres uten installasjon.
Elever hos meg har lastet programmet ned via fronter.

PID Regulator.pdf
Ett dokument som forklarer litt om PID og om programmet

PID Regulator.pptx
En presentasjon av samme program.

 

Atle Timland

Vest Telemark Videregående Skole                  
                             
       
      

 

Hjelpemiddel for å forklare innjusterng av PID regulator for yrkesskole elever