Noël en France, nivå 2

Beskriving: 

Jeg har satt sammen et opplegg av lenker, et utvalg øvelser og videosnutter som kan tas bruk i sammenheng, eller plukkes litt fra når klassen går gjennom jul. Nivået bør passe for nivå to eller litt viderekommende i fransk på videregående skole. Formålet er å lære ord knyttet til jul, og kunne bruke disse, men også og lære om ulike kulturer innen "heksagonet" Frankrike. 

Først må elevene ha gjennomgått juleord på fransk, f.eks.fra  læreboka. 

De kan også se denne videosnutten

eller denne.

Kanskje ønsker dere også å se hvordan jul feires rundt forbi i Frankrike, eller å se hvordan en lager en julekake, en såkalt "bûche"? Det er lagt ved lenker til det også, men den der kreves det at flere ord slås opp.

Père Noël, 1915, hentet fra Wikimedia commons, opphavsperson ukjent. Bilde frigitt allmennheten.

Først må ordforråd om fransk jul være gjennomgått. Deretter kan oppgavene under benyttes i rekkefølge, eller slik som den enkelte lærer og elev ønsker.

 

 

 

1. Julesangen Petit Papa Noël sunget av Tino Rossi. Denne kan elevene synge med til, før de forsøker å fylle inn med riktige ord. 

2. Teksten Comprehension écrite: Lettre au Père Noël leses, oversettes enten helt, eller nok til at oppgavene kan gjøres. Dette kan gjøres i grupper på 3-4.

3. Lytt til og les teksten "Noël en France". Deretter kan dere evt.gjøre øvelser.

4. Interaktiv øvelse (selvrettende) om Noël en France, denne kan elevene gjøre selvstendig eller i grupper. 

5. La gastronomie. Her kan elevene finne ut om hva som er typisk å spise til jul, de kan også klikke på lenken om en tradisjonell "Bûche de Noël", eller de kan lage en hjemme og ta med til juleavslutninga?

6. Jobbe med regionale varianter av fransk jul. Se videoer og velg et område eller en region, lag en liten presentasjon. Dette bør kunne gjøres i grupper, og kan evalueres. En måte å lage dette på kan være å lage en:
- muntlig presentasjon med bilder
- ta med en ting å fortelle om den?
- en PowerPoint?
- en Prezi?
- en videosnutt?
- en selvlaget video?
- en kort presentasjon samt en Kahoot?

7. Synge "Petit Papa Noël" igjen, og evt. andre julesanger. Fokusere gjerne på uttale. 

Internett med lyd og bilde, lærebok/kopier hvis man har det over ordforråd, og ordbok/ordnet/iFinger/annet