Creative Writing Carousel

Beskriving: 

Dette undervisningsopplegget øver elevenes evne til å skrive kreative, korte tekster på engelsk. Målet er å fremme skriveglede og kreativitet, og opplegget legger derfor ingen vekt på å korrigere stave- og grammatikkfeil. Opplegget er i stor grad inspirert av ideen om "writing prompts" i engelsk, og mange av oppgavene er hentet fra nettstedet WritingForward.com

Aktuelle kompetansemål (engelsk vg1)

  • vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst
  • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
  • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk

Undervisningsopplegget er kortfattet, man kan greit gjennomføre det på en dobbeltime, og kan brukes som en inngang til ulike typer skriving. Alternativt kan man bruke mer tid på det, og legge mer arbeid i de siste oppgavene i presentasjonen.

Elevene jobber med fem ulike oppgaver i løpet av en undervisningsøkt, og ender opp med å ha skrevet fem korte tekster. For noen elever er mestringen knyttet til å ha skrevet kanskje en A4-side nok, mens man i andre tilfeller kan jobbe videre og utvikle skriveferdigheter og ordforråd gjennom par- og gruppearbeid med konstruktiv "peer critique".

Læreren forklarer konseptet, som innebærer at elevene får fem ulike skriveoppgaver som de skal jobbe med samtidig og individuelt. Hver oppgave er gitt et begrenset tidsrom, fra fem til ti minutter, og det er ikke meningen at man skal bruke tid på å rette skrivefeil eller sjekke grammatikk.

Man kan selvsagt bruke egne "writing prompts" etter ønske. Dette opplegge bruker følgende oppgaver:

1) Moral Dilemma (7 minutter)
2) What's Your Superpower? (10 minutter)

3) Titles and Headlines (5 minutter)

4) Cliffhanger! (10 minutter)

5) Story Starter (resten av økten)

 

Læreren starter aktiviteten med første skriveoppgave, og bryter av når tiden er ute. Det er ofte svært givende å bruke tid mellom skriveoppgavene til å høre hva elevene har svart. Man kan bruke første oppgave til en diskusjon rundt moralske spørsmål, mens oppgave to, tre og fire egner seg godt til at elevene bidrar med kreative forslag. Oppgave fem kan gis som gruppeoppgave, dersom man ser at det vil være mest hensiktsmessig.

Elevene opplever ofte at skrivingen kommer av seg selv med dette opplegget. Oppgavene er laget åpne, og terskelen for å bidra er lav. Elever på et begynnende nivå i engelsk slipper å stoppe opp for å tenke på rettskriving og grammatikk, og viderekomne elever kan finne utfordringer i å være kreative i oppgaveløsningen.

Presentasjonsutstyr, en datamaskin, elevene må ha skriveverktøy (fortrinnsvis datamaskin).