FYR-opplegg for restaurant og matfag vg1 - lesestrategier og skrei

Beskriving: 

I dette FYR-opplegget til bruk i norsk og rm vg1, er det ment at elevene skal bli mer bevisste på, og oppøve sine lesestrategier, samtidig som de lærer om skreien, både teoretisk og praktisk.

Opplegget ender opp i to ulike vurderinger. Den ene er et hefte eller en brosjyre med fakta om skreien, den andre er en ferdig tilberedt skreirett. Både programfaglærer og norsklærer setter karakter på begge. 

Vi satt av to uker til dette opplegget, dvs. fire norsktimer og flere programfagtimer (noe til teoridelen, og noe til praksisdelen).

Vi startet opp i norsktimene den første uken, mest ideelt er det om både norsklærer og programfaglærer kan være til stede ved oppstart.

Den siste uken, ble det holdt en "vurderingslunsj", hvor både programfaglærer og norsklærere smakte på skreiretten og vurderte denne. Dersom retten ble slik den skulle, mener vi det viste at elevne hadde evnet å lese oppskriften på en konstruktiv måte, og å fylle ut arbeidsplanen riktig. Dermed kunne vi sette en norskkarakter på retten.

PC, kjøkken, ingredienser til skreiretten.