Omvendt undervisning: Intervjuteknikk

Beskriving: 

Kompetansemål:

  • forme ut eigne journalistiske medieuttrykk i ulike kanalar og grunngje val av målgruppe, kanal og teknologi
  • skape og presentere eigne medieprodukt i ulike kombinasjonar av tekst, lyd og bilde og grunngje val av medium og publiseringsform

    Opplegget er en del av et større prosjekt hvor elevene skal skrive en nyhets-artikkel. 
    Denne leksjonen handler om intervjuteknikk, og elevene gjør oppgaven som omvendt undervisning (flipped classroom).  

Elevene går inn i Its learning før timen og gjennomfører følgende leksjon om intervjuteknikk. Denne er satt opp som en test slik at lærer kan følge med på hvem som har gjennomført, og lese hva elevene har fått ut av undervisningen. 

Elevene ser del 1 og svarer på følgende:
Skriv 4-5 setninger om hva som er viktig i forberedelsene til et intervju. 

Elevene ser del 2 og svarer på følgende:
Skriv ned 4-5 setninger om hva som er viktig når du intervjuer noen. 

I timen på skolen oppsummerer elevene hva de har lært i leksjonen. 

Internett