Regelrette verb i presens - fransk

Beskriving: 

Bøyning av verb bygger alltid på et system som en må lære seg for å komme videre. Når det gjelder de mest vanlige verbene, de regelrette verbene, deles de inn i tre systemer/grupper. Disse er: 

Verb på - er, slik som "parler"

Verb på - dre, slik som "vendre"

Verb på - ir, slik som "finir"

I videoene på engelsk, går man gjennom verbklassene med illustrasjoner. I tillegg til å lære å bøye verbene skriftlig, kan elevene øve på uttalen av verbene når de er bøyd i presens. Gjør elevene særlig oppmerksom på hvordan endelsene uttales/ikke uttales, særlig i 3. person flertall.

NB! Det finnes mange unntak, men å lære seg hovedregelen vil uansett være nyttig!

Gå gjennom bøyning i forkant og bruk dette som repetisjon, eller la elevene se videoene og forklare andre elever i klassen hvordan en bøyer verbene. Hver gruppe kan f.eks. få ansvar for en verbklasse. 

Øvelse på regelerette verb i

- quizlet: http://quizlet.com/11595322/fransk-verb-byning-presens-flash-cards/

- kahoot: https://play.kahoot.it/#/k/3b656b05-01b4-4107-a0e7-c353e3decc36 (du må logge deg på for å ta i bruk kahoot. Lyst til å lære mer om Kahoot? Denne videoen viser hvordan du registrerer deg og kommer i gang med Kahoot https://www.youtube.com/watch?v=Wn4VNi4WUOc