Mobbing

Beskriving: 

Refleksjonsoppgaver :Hvordan forebygge og reagere på mobbing?

Snakk med elevene om hva de mener mobbing er. Se musikkvideon "Shake It Off".

 

Forslag til refleksjon:

1) Se hele videon "Shake it off" som er lenka til. Kjenn litt på følelsene dine når du se den og se på ansiktene til de som er med.

1a) Skal vi bare "riste av oss" mobbing? Diskuter.

2) Hvordan mobbing foregår på nettet? (instagram, snapchat, FB, Skype osv..)

2a) Hvordan kan vi forberede barn og ungdom på at mobbing foregår?

2b) hvordan kan vi oppdage mobbing på nettet?

3) Finn to alvorlige mobbesaker media har tatt opp siste året og les disse.

3a) Hva tenker du voksne her kunne gjort anderledes for de som har blitt mobba?

3b) Hva tenker du medelever og andre venner burde ha gjort her?

4) Sett ned 5 punkter som du vil jobbe etter selv for å forebygge at du mobber noen. 

5) Hele klassen lager en liste med de 10 beste tiltakene for å forebygge mobbing og deler på sosiale medier - kanskje her på deling.ndla.no med en egen oppgaver til?

Elevene blir vurdert etter evnen til å reflektere og komme med gode løsninger på mobbeproblematikk

Digital enhet og internett.