Tvangsekteskap

Beskriving: 

Se filmen (15 minutter) og gjør oppgavene under (ca 30 minutter).

Spørsmål til filmen " Inn i vårt mørke hus" :

1) Her er politiet koblet inn, men hvem hjalp jenta å rømme?. Hvorfor er gode venner viktige?

2) Hva tror du mor tenker?

3) Hvor viktig er det med tidlig innsats for å hindre tvangsekteskap?

4) Hvis du jobber med jenter som er i alderen for å bli utsatt for tvangsekteskap, hva bør du gjøre? Diskuter med en lærer.

Digital enhet og internett.