Filosofi - Forslag introduksjon og oversikt

Beskriving: 

Introduksjon og oversikt over filosofidelen av faget Relgion,etikk og livssyn vg3 stud spes.  Dokumentet er forsalg til introduksjon og for valg av fordypning i filosofi

Bli kjent med  kompetansemålene i filosofi

- få oversikt over filosofidelen av RLE som grunnlag for å velge fordypning i en europeisk filosof fra eldre eller nyere tid

og velge seg en østens filosof til fordypning

-GJØRE OPPGAVE PÅ BOKENS ÅPNE WEBSIDE: http://www.lokus.no/open/troogtanke/Filosofi-livssyn-og-etikk/Hva-er-filosofi/Temaer-til-presentasjon

Oversikten, dvs. skjema med kompetansemålene er et FORSLAG som gis elevene. Meningen er at de skal bruke skjemaet kritisk ved lesingen av kapitlet og stryke/endre selv.

Elevene gjør OPPGAVEN etter å ha svart oå spørsmålene etter kap. 15. http://www.lokus.no/open/troogtanke/Filosofi-livssyn-og-etikk/Hva-er-filosofi/Temaer-til-presentasjon

Lærebok Tro og Tanke, Kap. 15  Aschehoug