Mappeoppgave "Helsefagarbeiderens møte med en hjertepasient"

Beskriving: 

Oppgave for vg2 Helsefagarbeid, tverrfaglig oppgave i helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse

Skjema for underveisvurdering og tomt skjema til pedagogisk pleieplan

Oppgaven er ment å gå over 2 uker der man setter av tilsammen 6-8 skoletimer der eleven kan få veiledning underveis.

 Det legges vekt på at eleven ser sammenhenger, kan forklare, begrunne og drøfte.