Kvinnesyn i kristendommen

Beskriving: 

Undervisningsopplegg som legger opp til drøfting og refleksjon omkring kvinnesyn i kristendommen.

Dette er en forenklet framstilling. Intensjonen er at elevene skal få et lite innblikk i kompleksiteten. 

Ressursar