Kundebehandling for Design og tekstil

Beskriving: 

Lær elevene yrkesetikk gjennom undervisningsmodellen vi har laget ved Yrkeslærerutdanningen ved HiOA.

Tanken er at elevene skal få selvinnsikt gjennom undervisningen.

Undervisningen er rettet mot Design og tekstil, men kan også passe andre yrkesfag.

 

  • Lekse en dag før undervisningen - Etikk tegnestripe se link.

 

  • Sola - tegn opp sola på tavla. La elevene fullføre setningen langs strålene. Det er utarbeidet et kundebehandlingshefte som kan knyttes med undervisningen se ressurs.

 

  • Refleksjons spørsmål - Elevene skravleskriver (skriver det de tenker ) Dette er elevenes tanker og dermed ikke noe læreren skal ha etterpå. - Refleksjons spørsmål se link. 

 

  • Siste bilde er en refleksjonstegning. Elevene tegner det de har lært - skriv tittel og følelse på bildet. Det er viktig at ingen kommenterer bildene. Dette er kun refleksjon ikke tegneteknikk.

Vi har gjennomført undervisningsmodellen med vellykket resultat. Dette er en flott måte å nå elevene "bakveien"!

Tavle, prosjektor, skisseark og fargepasteller.