Dom og frelse i kristendommen

Beskriving: 

Dette er et undervisningsopplegg som gir et lite innblikk i meningsmangfoldet ved et sentralt punkt i den kristne tro og lære. Ved å kategorisere og forenkle slik som det er gjort her, kommer selvfølgelig ikke alle nyanser fram. Intensjonen her er å få fram hvordan de ulike tolkingsvariantene får konsekvenser for andre sider ved lære og etikk.

 

Spørsmålene er bevisst laget ganske åpne for at elevene skal ha mulighet til å oppdage ting selv, for så å stille oppfølgingsspørsmål.

 

Her kommer likevel et lite hint om hvilken retning spørsmål 1-4 ofte tar.

 

1. På hvilken måte kan de ulike tolkningene få betydning for praktiseringen av nestekjærlighetsbudet?

- Her vil det være naturlig at elevene argumenterer for at tolkingsalternativ 5 skaper mer etisk bevissthet, for så eventuelt å rangere de andre.

2. På hvilken måte kan de ulike tolkningene få betydning for misjonering?

- Her vil det være naturlig at elevene argumenterer for at tolkingsalternativ 1 og 2  gir størst grunn til å misjonere, for så eventuelt å rangere de andre.

3. Hvordan kan de ulike tolkningene få betydning for synet på mennesker som ikke deler den samme troen? - Her vil det være naturlig at elevene argumenterer for at tolkingsalternativ 1, 2 og 3 skaper lite toleranse, mens 4 og 5 vil skape en mer åpen holdning.

4. Hvordan kan de ulike tolkningene få betydning for synet på andre religioner og livssyn?

- Her vil det være naturlig at elevene argumenterer for at tolkingsalternativ 1, 2 og 3 fører til et negativt syn på andre religioner, og dermed lite grunnlag for dialog, mens 4 og 5  kan føre til en mer åpen holdning som skaper grunnlag for dialog.

 

NB! Det er også mulig å knytte de ulike tokningsvariantene opp mot kirkesamfunn.

Ressursar