Litteraturhistorisk oversikt - Norsk

Beskriving: 

Dette er en oversikt laget i samarbeid med elever. Jeg legger den ut i håp om at noen vil forbedre den.

Omvendt undervisning. Jeg har også et håp om at noen som har mulighet og tid til det, kan i samarbeid med elever lage gode multimediapresentasjoner som får tydelig fram særtrekkene i de ulike epokene. Her ser jeg for meg at klasser i media og kommunikasjon kunne fått til mye bra.