Tverrfaglig hjemmeoppgave om karikaturstriden

Beskriving: 

Tverrfaglig hjemmeoppgave

Med terrorangrepet mot det franske, satiriske ukebladet Charlie Hebdo ble det påny blåst liv i karikaturstriden. Karikaturstriden er et eksempel på at retten til ytringsfrihet kan komme i konflikt med andre verdier som det å vise toleranse, forståelse og respekt for andre livssyn enn sitt eget. Denne striden har ført til at mange menneskeliv har gått tapt som følge av det mange oppfatter som meningsløs provokasjon.

 

Utform en problemstilling og skriv en drøftende artikkel med utgangspunkt i karikaturstriden. Artikkelen skal inneholde begrepene Islam, ytringsfrihet, toleranse, forståelse og respekt. Fra samfunnsfagene kan du også trekke inn begrepene etnosentrisme og kulturrelativisme.

 

Besvarelsen skal oppfylle kravene til en artikkel, med innledning, hoveddel og avslutning.

Husk også å oppgi kilder!

 

Forslag til kilder som kan brukes:

 

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/341153

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Atte-grunner-til-a-trykke-tegningene-fra-Charlie-Hebdo-7851764.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Etter-Charlie-Hebdo-Vi-ma-aldri-slutte-a-sla-ring-om-rettighetene-til-dem-som-provoserer-og-utfordrer-7857444.html

http://www.nrk.no/ytring/ytringsfrihet-pa-fransk-1.12145347

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Per-Fugelli-Fire-beroligende-midler-etter-terroren-7859050.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-har-all-rett-til-a-krenke-Men-vi-har-ingen-plikt-7859336.html

http://www.bt.no/meninger/debatt/Fordummende-karikaturer-3277717.html#.VLXPtNBt8cZ.facebook

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11335174/Charlie-Hebdo-secularism-is-not-the-solution-but-the-problem.html

 

 

Endre

 

Endre
Slett