Morgenstund på fransk - La routine matinale

Beskriving: 

Hva gjør vi når vi våkner på morgenen?

Øvelser i form av en PowerPoint med ord/uttrykk fra morgenstund. Denne bruker jeg for å:

- øve på ord om morgen (eller kveldsstell)

- øve på refleksive verb i presens (og deretter i fortid)

- øve på bruk av artikler foran substantiv

Ordforråd
Gå gjennom første ark PowerPointen i plenum. Uttal ordene høyt sammen med elevene, særlig vanskelig er ord med nasal og kam. Øv på ordene til de kan dem, deretter gjøres ark tre og fire der elevene skal huske hva de forskjellige ordene betyr. Så kontrolleres det at de er på rett spor. 

Grammatikk: artikler

Gå gjennom artikler un/une og du - hvorfor brukes du om maquillage - forklar. Gå eventuelt gjennom verbaluttrykk etter at siste øvelse er gjennomført. 

Kommunisere


Gjennomgå, øv på uttale og pugg/lær side 5. Med pugg, mener jeg kunne si de første morgenritualene utenat. De som mestrer dette nokså greit, kan øve med å sette inn bindeord: d'abord, puis, ensuite, enfin (etc.). Hjelp eleven med å knytte innholdet i morgenstund til uttrykkene slik at det ikke blir unyttig pugging. 

Si høyt i klassen eller i gruppe på to denne morgenstunden. Legg gjerne til barbere leggene/ansikt, setningsbindere og annet. Berøm elevene arbeidet.

Vokabular - sikre forståelse av ordtilfang

Øv på uttrykk ark 7 i PowerPointen. Her settes ord og uttrykk som ligner hverandre sammen. Gjør gjerne også ark 8, der elevene skal huske rekkefølgen på morgenrutinene. 

Skriftlig 

Øv på å bøye og skrive ned en morgenrutine fra ark 9 og 10. Legg til setningsbindere for de som vil øve på det. 

Øv på setningsbindere: ark 13 

Muntlig kommunikasjon

Still spørsmål! Hjelp elevene å stille spørsmål om hva de gjør om morgenen. For å få hjelp til spørsmål, bruk gjerne spørsmål fra Fou de Fle Deretter la elevene sitte i gruppe og svare på morgenrutinene sine. Gjerne med setningsbindere for de som vil klare det. 

Øvelsen kan ekspanderes til kveldsrutine, derfor er ett ark om dette lagt ved. 

Grammatikk - verbene i fortid!

Gjør øvelsene over i fortid, vær særlig nøye med det refleksive pronomenet og plassering i fortid. 

 

Vurdering muntlig i klassen enten i grupper, indivduelt eller som rollespill.

Vurdering skriftlig: innlevering av oversettelse, av spørsmål eller av tekst om morgenrutine.