Gode helsefremmende valg

Beskriving: 

Oppgaver med utgangspunkt i filmen "gode helsefremmende valg"

 

  • Elevene skal reflektere over filmen ved å kunne sette ord på sine egne helsefremmende valg og hvordan motivere andre.
  • Eleven skal se gleden ved å være fysisk aktiv utifra de forutsetningene man har.
  • Eleven skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser ser muligheter framfor begrensninger.

 

Forslag til gjennomføring

Elevene ser filmen sammen.

Elevene deles i grupper og setter ned svar og fremfører disse i plenum.

Etter økta skriver elevene ned et refleksjonsnotat over hvilke tanker de har etter å ha gjennomført opplegget.

 

 

Oppgaver etter du har sett filmen og lest fagstoffet det er linket til:

  • Hvordan kan du i en institusjon tilrettelegge for fysisk aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
  • Hva må du ta hensyn til?
  • Hvordan vil du planlegge en tur i svømmehallen for en rullestolbruker?
  • Hvordan vil du kommunisere med foresatte og pårørende til et barn med nedsatt funksjonsevne?
  • Hvorfor er det så viktig at du legger tilrette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppleve mestring og læring
  • Hvordan kan du bidra til å snu negative tanker til positive hos mennesker som ser begrensninger i hverdagen og opplever liten livsglede.

 

Etter økta skriver elevene ned et refleksjonsnotat over hvilke tanker de har etter å ha gjennomført opplegget.

De skal også skrive hvilken grad av måloppnåelse de opplever å ha på dette kompetansemålet vg 1 HO:

drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk

Egnet enhet til å se filmen. Vises i fullskjermvisning. Filmen har både nynorsk og bokmål tekst.

 

Filmen varer ca 8 minutter.