Mon passe – temps

Beskriving: 

Mål

Læreplanmål: Å kunne bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding

  • Å kunne de bestemte artiklene
  • Å kunne oversette setninger med – er verb (repetisjon) – se også interaktive oppgaver under delinger
  • Å kunne nekte setninger på fransk (repetisjon)
  • Å kunne det uregelmessige verbet «faire» på fransk

Læreplanmål: Å kunne forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

  • Å kunne noen gloser relatert til skole
  • Å kunne uttrykk for ulike sportsaktiviteter
  • Tallene fra 1–60

Læreplanmål: Å kunne skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

  • Å kunne skrive et brev på fransk

Planen går over 3–4 uker, og ender i en prøve tilpasset dette undervisningsopplegget.