Mysteriet Dai Williams

Beskriving: 

Hvorfor bor folk der de bor? Her i denne "Mystery"-oppgaven får elevene jobbet sammen i mindre grupper, og oppgaven er åpen, og uten fasit. Den kan skape kognitiv konflikt og debatt, både underveis og i etterkant. 

 

 

Lærer må printe ut og legge i A4-konvolutter på forhånd. Lærer deler inn i grupper på 3-6 elever. De får så en gitt tid til å legge hendelsene i en rekkefølge som de diskuterer seg fram til, med utgangpunkt i vedlagt info (kart).

Egner seg med diskursjon i plenum til slutt ,og gjerne høre de ulike gruppenes løsninger på mysteriet.

Lapper som er printet ut og lagt i konvolutter, oppdraget er limet utenpå konvolutten. Kart legges også i A4-konvolutten.