Bergartenes historie

Beskriving: 

Elevene jobber i grupper uten forkunnskap om bergarter. Hensikten er å lære mer om de tre hovedtypene bergarter og å kjenne disse igjen på typiske kjennetegn. Aktiviteten er fin som innledning til temaet bergarter.

Ressursar

Elevene deles inn i grupper av læreren. Hver gruppe får minst en bergart av hver hovedtype og ett laminert ark med historiene på. Elevene har ikke hatt noe om bergarter tidligere. De går nå igjennom historiene i gruppa, og skal sammen resonnere seg fram til hvilken bergart som passer til hvilken historie. De kan gjerne plassere bergarten fysisk på riktig historie. Lærer går underveis rundt og veileder. Læreren kan også be de kikke veldig nøye på steinene, siden det er små detaljer som kan avgjøre hvilken bergert som hører til hvilken historie. Etterpå kan man gjennomgå i plenum. 

Fungerer like bra på Vg2 som Vg1.

Minst en metamorf, en magmatisk og en sedimentær (gjerne med fossil) bergart pr elevgruppe. Ark med de tre historiene på (gjerne laminert).