Vocabulaire de l’école - å snakke om skole på fransk

Beskriving: 

Vocabulaire de l’école 

  

D’abord … 
Bruk lenken: 
 http://www.bonjourdefrance.com/n9/qcm/a51e.htm 

og iFingerordnett, ordbok, wikipedia? 

for å lære deg glosene. 

  

Puis … 
Deretter øver du deg i Quizlet med denne: 

  

Ensuite … 
Mangler det ord? Lag din egen Quizlet 

Velg ut 20-25 substantivene, husk å bruke bestemt eller ubestemt artikkel, og velg om du vil ha entall eller flertall på ordene. Når du er ferdig, sjekk aksenter og artikler.  

  

Enfin 
Jouons-nous!