Epilepsi, oppgave Helsefagene

Beskriving: 

Epilepsi

 

Gjør oppgave fra ndla.no om tema epilepsi (se link)

 

Komptansemål fra vg 2 Helsefagarbeider:

 (klikker du på kompetansemålene kommer du bare direkte inn på ndla.no for flere ressurser)

Kompetansemål fra vg 1 Helse og oppvekstfag:

 

Løs oppgaven fra ndla.no (se link)

Elevene trenger plakat, digital enhet til å lage et opplegg for å forklare hva epilepsi er.

Fagpresentasjon i H5P her på deling.ndla.no kan være et nyttig verktøy slik som Powerpoint