À table

Beskriving: 

Kompetansemål

1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

3) Bruke grunnleggende språklige strukturer

4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

5) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Ressursar

Denne undervisningsplanen inneholder alt fra tekst til oppgaver, og kan gå over 4–5 uker inklusiv prøve.

Ved forespørsel har jeg også dette materiellet.