Mon petit monde – la maison, les meubles et les prepositions

Beskriving: 

Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

1) la maison et les meubles

 

Bruke grunnleggende språklige strukturer

2) les prépositions

 

Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

3) kunne beskrive et hus og hvilke møbler som befinner seg hvor, skriftlig og muntlig

 

Kunne kommunisere med en forståelig uttale

4) exercise orale

Planen går over 3–4 uker, og kan ende i en skriftlig prøve som kan fås ved å henvende seg til forfatter på e-post.