Raconter sa journée

Beskriving: 

Kompetansemål

1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner – vocabulaire

3) Bruke grunnleggende språklige strukturer – structure / les verbes

4) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Undervisningsplanen er laget i henhold til eksamenstrening, med tekst og oppgaver. Det følger med all grammatikk også.