Une famille ordinaire

Beskriving: 

Kompetansemål

1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner: familieord, adjektiv som beskriver

3) Bruke grunnleggende språklige strukturer: adjektivets bøyning og plassering

4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

5) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Undervisningsopplegget er tilpasset trening frem mot eksamen, med relevant tekst i forhold til kompetansekrav.

Her finnes det også en egen prøve tilpasset undervisningen, som kan etterspørres hos undertegnede pr. e-post. :-)