Mon petit monde – adjectives et decrire les personnes

Beskriving: 

Kompetansemål

Bruke grunnleggende språklige strukturer:

1) Adjektiv – forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

2) Adjektivets plassering – forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

3) Farger – bøyd i kjønn og tall – skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

4) Kunne beskrive personer i setninger – bøyd i kjønn og tall – skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Undervisningsopplegget går over tre–fire uker, og ender opp med en prøve som tester oppnåelse av kompetansemålene.

Prøven som tester oppnåelse av kompetansemålene kan fåes ved å henvende seg til undertegnede på e-post.