Service i praksis basert på NDLA-video

Beskriving: 

 

Hva er god service? – NDLA.

 

http://ndla.no/nb/node/136873

 

Tidsbruk: 45 minutter.

 

 

 

«Beskrive hvilke sentrale elementer som kjennetegner god service og kunne gi slik service»

 

Presentere oppgaver:

 

 1. Hvilke yrkesgrupper er representert i filmen?

 2. Hva vektlegger de ulike arbeiderne når det gjelder service?

   

  2 ganger visning av filmen slik at notater kan suppleres ved andre gangs visning.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Lærers notater:

 

Den reisende: Soman Paul – 1 uke ferie – oppsøker reisebyrå etter mislykket nettsøk.

 

Konklusjon: service har vært kjempefinJ Bedre enn forventet – overoppfylte forventninger gir potensielt gjenkjøp.

 

 

 

 1. Salgskonsulent – Apollo Reiser – Anett Liverød

  (yrkestittel – firma – navn)

 

 • Hva vil kunden ha? (behovsavklaring)

 • Aktivitetsnivå (rolig vs. livat)

 • Segmentere mht. kunde og destinasjon.

 • Ærlighet – anbefalinger basert på erfaring.

 

 

2. Sjåfør – SAS Flybussen – Tor Magne Endresen

 

 • Smil, lytt, hjelp til, men først «har du det travelt»? – sjekker med terminal underveis.

 • Bagasje, ren og pen buss, uniform

 • Yte bedre enn forventet for gjenkjøp (vs. Flytoget) – overgå forventninger.

 • Fin start på ferien – første etappe.

 

 3. Supervisor – SAS Ground Handling – Jorunn H. Andersen.

 

 • Imøtekommende, blid.

 • Behovsavklaring

 • Førsteprioritet: handikappede, små barn + spesielle behov (hva kan det være?)

 • Utfordringer ved kanselleringer og utsettelser.

 • Sikre god start på ferien + gjenkjøp

 

 

4. Lærling i logistikkfag – SAS Ground Handling – Ylva K. Nordhagen.

 

 • Behandle pent – som sin egen

 • TAG-sjekk, tid og destinasjon

 • Følge reglene, stable i V-form

 • Konsekvenser: 3 dager forsinkelse ved feil - ødelagt ferie.

 

 

 

 

 

Etterstad Videregående Skole

 

Kildekritikk: Hvem stiller på filmen? Interesser? - SAS-konsernet + Apollo Reiser – god reklame.

 

Ikke tilfeldig utvalgte medarbeidere?

 

 • Relatere til egen utplassering i bedrift.

 • Relatere til kjøpsprosess, kroppsspråk – praktisk link til pensum.