La elevene forklare grammatikk - digitalt

Beskriving: 

Vi forklarer og øver på grammatiske tider og former. Læreren illustrerer, skriver på tavle, fremviser digitalt, og elevene noterer. Hvorfor ikke snu på det hele og la elevene forklare

Det kan ta tid å lære, og en fin måte å sjekke om en forstår grammatikk på kan være å forklare andre. Formålet med denne øvelsen er ikke å lage verdens beste undervisningsvideoer, men å kunne forstå (deler av) fransk grammatikk gjennom å forklare og illustrere for andre.

Dette er første runde i en av mine franskklasser med å lage grammatikkvideo i fransk. Alle mestret oppgaven, noen bedre enn andre selvsagt, men alle som en har lært hva de ønsker å gjøre bedre neste gang. De fleste har arbeid grundig med å forstå hva perfektum og passé composé er, og hvordan de skal få forklart det med gode eksempel. Alle elevene har utfordret seg selv og tilegnet seg lærestoffet på en ny måte.

Verktøy/hjelpemidler som vi/elevene har tatt i bruk er:

  • lærebok (forklaring)
  • Windows Media Player (video)
  • mobiltelefon (håndholdt og stativ til video)
  • Office-pakka (PowerPoint, manus i Word)
  • Screencast-O-Matic (skjermvideo)
  • Dropbox (dele fil med læreren, før opplasting i Fronter)
  • Facebook (lastet opp filer, delt med lærere og medelever (frivillig))
  • Google Docs (samskriving, fildeling)
  • e-mail (fildeling)
  • Fronter (alle har måttet laste opp i Fronter)

 

Elevene fikk i oppgave å forklare hvordan en bruker "passé composé" på fransk for nybegynnere. Fremvisningen/forklaringen skulle være heldigital, altså ikke en vanlig PowerPoint/uten lyd/illustrerende eksempel. De som har valgt PowerPoint, har satt inn tidsinnstilling og/eller filmet presentasjonen, slik at den er selvinstruerende for publikum/brukeren. 

Videoene ble delt i dropbox, som lenke fra Screencast-O-Matic eller som fil (her må en være oppmerksom på størrelse). Alt ble delt i Fronter-mappa i språkrommet vårt: 

Her følger to resultat av arbeidet: 

Egenvurdering av arbeidet kan gjøres muntlig eller skriftlig. Her vurderes kommunikasjonen i videoen, læringsutbytte og evt. hva som kan forbedres for å øve læringsutbytte hos publikum. Elevene har funnet ut hva som fungertehva som ikke fungerte og vi har gjort oppmerksom på feil/mangler, slik som bruk store/små bokstaver, bruk av aksent, uttale etc.  Dette kan gjøres muntlig, eller leveres inn som skriftlig oppgave på norsk. Det kan også gjøres i klassen dersom elevene synes det er ok.

 Elevene vurderte også bruk av understreking. Læreren har kommentert uttale, grammatikk og evt. feil. 

Videre arbeid:
Nå skal vi snart lage oppfølger på preteritum, og bruken av perfektum og preteritum i fransk. 

Internett-tilgang

PC

alle hjelpemidler