Undervisningsopplegg i regnskapsanalyse

Beskriving: 

Et undervisningsopplegg i regnskapsanalyse med enkle og gode teoriforklaringer og mange konkrete eksempler. 

En powerpoint. 

Ressursar