Begrepsarbeid i faget produksjon (sponfraskillende bearbeiding).

Beskriving: 

Beskrivelse:

Elevene skal jobbe med begreper i faget produksjon (sponfraskillende bearbeiding).

Oppgave:

  • Elevene skal bruke vedlagt fil.
  • Elevene skal skive navnet sitt øvert på arket.
  • Elevene skal plassere tekst og bilder til hver arbeidsopperasjon. I noen tilfeller hører de til i beggge arbeidsopperasjonene og skal da passeres under "felles". 
  • I de tilfellene der tekst og bilde hører sammen, skal de plasseres sammen.
  • De engelske ordene skal plasseres på samme måte.
  • Filen lagres og leveres.

Lærer retter oppgavene.

Datamaskin