Barn og Klima

Beskriving: 

2015 er et avgjørende år for verdens klima. FNs klimaeksperter understreker at kraftige kutt i klimagassutslipp må til for at klimaendringene ikke skal nå et nivå som gjør tilpasning svært vanskelig.Barn og unge i Sør er de som har bidratt minst til klimaendringene, men rammes ofte hardest.

Plan International Norge har laget ti ulike oppgaver knyttet til barn og klima. Disse oppgave brukes sammen med filmen «Barn og klima», og tar sikte på å gi økt kunnskap om klimaendringene og legge til rette for refleksjon rundt temaet. Noen oppgaver passer godt å gjøre som en innledning før filmen vises, mens andre passer best å gjøre etter at man har sett filmen. Oppgavene bidrar til å sette fokus på klimaendringene og hvordan disse påvirker livet til ungdom – nå og i fremtiden. De varierer i lengde og vanskelighetsgrad, slik at man kan plukke ut de som passer best for sin klasse og den tiden som er satt av til teamet.

Oppgavene passer for elever i ungdomsskolen og VGS.