Markedsundersøkelser

Beskriving: 

Dette opplegget gjennomfører jeg på denne måten:

  • 4 stykker i hver klasse får i oppgave å utføre samme type undersøkelse. Den eneste undersøkelsen som ikke lar seg gjennomføre er postalt intervju.
    (Altså noen i klassen utfører Eksperiment, andre Observasjon, Fokusgruppe osv…)

De velger seg emne selv og veldig få respondenter. Målet er ikke å få en valid undersøkelse, målet er å få prøvd seg på å lage en undersøkelse. Opplegget kan lages stort og omfattende, med presentasjoner av det de har gjort, eller enkelt, med en innlevering i Fronter. Man kan bruke grupper eller individuelt arbeid.