Piken med svovelstikkene (Helsefagene/norsk)

Beskriving: 

Dette eventyret av H. C. Andersen finner du på ndla.no med oppgaver. Tilhørende norskfaget. Se lenke under.

På youtube.com finnes det en animasjonfilm om eventyret, se lenke under.

På NRK skole finner du et opptak av Per Aabel som leser eventyret. Se lenke under.

 

Bruk eventyret og filmen i førjulstiden i fagene der det passer inn.

Elevene kan fremføre diktet, se filmen sammen eller høre på klippet fra NRK- skole og bruke tiden sammen med lærer til refleksjon etterpå.

Kompetansemål fra læreplanene:

I norskfaget fra vg 2: Elevene skal lese og analysere noen sentrale tekster på norsk og dansk.

I helsefaget: Mange aktuelle kompetansemål. Elevene kan selv finne de som passer. Et eksempel fra vg 2 Helsearbeiderfaget: Elevene skal drøfte hva det vil si å være medmenneske, og hvordan samspill mellom mennesker kan fremmes.

De aller fleste trenger god tid til refleksjon og samtaler om tema etterpå.

Digital enhet.