Fransk 1

Beskriving: 

I dette undervisningsopplegget er det samlet åtte undervisningsplaner og seksten interaktive oppgaver som til sammen utgjør noen av de viktigste undervisningsressursene du trenger for å undervise i fransk 1.

Undervisningsplanene finner du under «Ressurser», de interaktive oppgavene er delt inn i temaer og finnes under «Læringsaktiviteter».

Kollasj: Christine Holmen / NTB scanpix. Lisens: CC by-nc-nd. Kilde: ndla.no